Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 0050/85/2023 z dnia 07 listopada 2023r informujemy iż w dniu 13.11.2023
(za święto 11.11.2023) Urząd Miejski w Jasieniu będzie nieczynny.

dotyczy również Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Zielonogórskiej nr 3 w Jasieniu

link do zarządzenia: https://bip.jasien.pl