Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX lecia 20
68-320 Jasień

tel.: 684578872
faks: 684578873

poczta elektroniczna: um@jasien.pl

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

 1. Kasa
  68-457 88 69
 2. Biuro Podawcze
  68-457 88 96
 1. Sekretariat Burmistrza p.105
  68-457 88 72
 2. Fax
  68-457 88 73
 3. Sekretarz, Z-ca Burmistrza p.108
  68-457 88 78
 4. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy p.109
  68-457 88 79
 5. Rada Miejska, Działalność Gospodarcza p.103
  68-457 88 75
 6. Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego p.102
  68 457 88 76
 7. USC
  Stanowisko d.s. Ewidencji Ludnosci, dowody osobiste
  Stanowisko d.s. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej p.101
  68 457 88 77
 8. Utrzymanie Porządku i Czystości,
  Zamówienia Publiczne i Ochrona Środowiska p.110
  68 457 88 70
 1. Kadry i płace p.201
  68 457 88 80
 2. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  i Budownictwa p.213
  68 457 88 95
 3. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
  Stanowisko d.s. Planowania Przestrzennego p.212
  68 457 88 92
 4. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
  Stanowisko d.s. Rolnictwa p.211
  68 457 88 74
 5. Referat Spraw Socjalnych – stypendia, p.217
  68 457 88 88
 6. Infrastruktura techniczna p.202
  68 457 88 87
 7. Naliczanie podatków p.203
  68 457 88 86
 8. Księgowość podatkowa p.204
  68 457 88 85
 9. Skarbnik Gminy p.205
  68 457 88 84
 10. Księgowość oświatowa p.206
  68 457 88 60
 11. Księgowość budżetowa p.207
  68 457 88 82
 12. Egzekucja czynszów komunalnych i VAT p.210A
  68 457 88 83
 13. Ewidencja czynszów komunalnych p.210B
  68 457 88 81
 14. Informatyk p.209
  68 457 88 90
 1. Świadczenia rodzinne p.301
  68-457 88 97
 2. Kierownik Referatu Spraw Socjalnych. p.302
  Organizacje pozarządowe. 500+
  68-457 88 98
 3. Referat Spraw Socjalnych – stypendia, GKRPA p.303
  68-457 88 99
 4. Referat Oświaty Kultury i Sportu – Kierownik
  68-324 86 41
 5. Referat Oświaty Kultury i Sportu.
  68-324 86 42
 6. Referat Oświaty Kultury i Sportu – Kadry i płace pracowników oświaty.
  68-324 86 43
 7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (centrala)
  68-371 06 67
 1. Izba pamięci