Informujemy, iż w związku z trwającą obecnie całkowitą przebudową ul. Jana Pawła II (od ul. Kościuszki do ul. Piątkowskiego), z uwagi na brak możliwości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę bezpośrednio z terenu posesji, od dnia 12 lutego 2024 r. aż do odwołania, zostaną utworzone zastępcze, tymczasowe punkt gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców ul. Jana Pawła II. Punkty zlokalizowane będą na początku i na końcu ul. Jana Pawła II.
Utworzenie ww. punktów jest jedynym możliwym sposobem na zrealizowanie przez firmę odbierającą odpady usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zamkniętej drogi i pozwoli na sprawny i szybki odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców ul. Jana Pawła II, aby od dnia 12 lutego 2024 r. nie wrzucali odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie nieruchomości, tylko korzystali z zastępczych pojemników zlokalizowanych w tymczasowych punktach gromadzenia odpadów komunalnych.

-w punktach tymczasowych należy gromadzić odpady w sposób selektywny,

-odpady pozostawione przez mieszkańców w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości nie będą odbierane do czasu zakończenia prac drogowych,

-odbiór odpadów komunalnych z punktów tymczasowych będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Informacja dla przedsiębiorców:
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność przy ul. Jana Pawła II (nieruchomości niezamieszkałe, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i zawarli indywidualne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów nie są uprawnieni do korzystania z zastępczych, tymczasowych punktów gromadzenia odpadów. W przypadku problemów z odbiorem należy kontaktować się z przedsiębiorcą, z którym zawarto umowę w celu uzgodnienia sposobu odbioru odpadów.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jasieniu pod nr tel. 68-457-88-70.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Utworzenie zastępczych punktów odbioru odpadów Jana Pawła II