Informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie (w formie realizacji zadnia przez gminę) kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasień.

Więcej informacji na stronie www.bip.jasien.pl w zakładce ochrona środowiska => utylizacja azbestu.

Link: https://bip.jasien.pl/180/Utylizacja_azbestu/