W dniu 15.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie dla seniorów, ogólnogminne, otwarte dla całej społeczności gminy Jasień w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym). W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska oraz seniorzy z gminy Jasień.
Podczas spotkania seniorzy zgłaszali swoje potrzeby związane z działaniami w kierunku rozwoju gminy Jasień.
Spotkanie było drugim spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.