W dniu 14.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie inauguracyjne, ogólnogminne, otwarte dla wszystkich mieszkańców całej gminy Jasień. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu Pan Zbigniew Walczak, Radni Jasienia, Radni Powiatu – Pan Jarosław Dowhan i Pan Sebastian Górski, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, leśnicy i przedstawiciele przedsiębiorców oraz mieszkańcy gminy Jasień.
Spotkanie było pierwszym spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W POZOSTAŁYCH SPOTKANIACH.