Uwaga Mieszkańcy!

Dnia 23.03.2023r. w godzinach 12.00-12.30 odbędzie się głośna próba syren.

Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ nadawane sygnały są sygnałami ćwiczebnymi.