Ostatnie spotkania konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
Jasień, dnia 30 sierpnia 2021 roku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JASIENIA

w sprawie szczegółowego harmonogramu spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku – kontynuacja

W związku z Uchwałą nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawiadamiam o kontynuacji procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców i partnerów społeczno – gospodarczych do wzięcia udziału w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram kontynuacji konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych):

1. Spotkanie nr 1, wieńczące proces wsparcia budowy założeń Strategii Rozwoju, ogólnogminne, otwarte dla wszystkich mieszkańców całej gminy Jasień

7 września 2021 roku (wtorek)
godz. 18.00
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
ul. Armii Krajowej 2

2. Spotkanie nr 2, wieńczące proces wsparcia budowy założeń Strategii Rozwoju, ogólnogminne, otwarte dla wszystkich mieszkańców całej gminy Jasień

8 września 2021 roku (środa)
godz. 18.00
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
ul. Armii Krajowej 2

Na spotkaniach prezentowane będą wyniki badania opinii społecznej i analizy SWOT, a także poruszane będą kwestie konkretnych kierunków rozwoju gminy, planowanych i oczekiwanych (postulowanych) inwestycji, a także zagospodarowania przestrzennego.

Nie bądź bierny!
Weź sprawy w swoje ręce i bierz udział w konsultacjach społecznych!
Zainteresuj się przyszłością swojej miejscowości!
Zainteresuj się przyszłością swojej nieruchomości i jej najbliższego otoczenia!
Zgłoś swoje propozycje!

Zapraszam
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek