Nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest (15.12.2023 r. – 12.01.2024 r.)

Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Więcej informacji na stronie Internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r