Miejsce odpoczynku dla turystów w gminie Jasień
Od 10 lipca 2019r turyści przebywający na terenie gminy Jasień mogą odpocząć na nowo utworzonym miejscu odpoczynku.

miejsce odpoczynku

Operacja pn. „Miejsce odpoczynku dla turystów w gminie Jasień” mająca na celu Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów w gminie Jasień” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy