Przypominamy!
Wszyscy którzy otrzymali laptopy/tablety w ramach Grantu PPGR, muszą złożyć oświadczenie-załącznik nr 2 do umowy.
Oświadczenia składamy w biurze podawczym do końca sierpnia.
granty laptopy

Oświadczenie (wersja .doc)

Oświadczenie (wersja .pdf)