Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym “Ekologiczne zakupy – korzyści dla nas i dla środowiska” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.

Cele konkursu:

  • Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat źródeł powstawania odpadów,
  • Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat możliwości ograniczania powstawania odpadów podczas codziennych zakupów.

Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.

Temat pracy:
Dzieci oraz młodzież mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą sposoby ograniczania powstawania odpadów podczas codziennych zakupów.
Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.
Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków
  • uczniów klas I-IV szkół podstawowych
  • uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum.
  • uczniów szkół specjalnych

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu: dowolny.
Termin konkursu:
Rozpoczęcie konkursu: 3 kwietnia 2023 r.
Termin zgłoszenia prac: do 22 maja 2023 r.
Ogłoszenie wyników: 25 maja 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród: 3 czerwca 2023 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

plakat informacyjny, eko zakupy

W załączeniu Regulamin konkursu.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Jasień do udziału w konkursie!