Miło jest nam poinformować, że miasto Jasień zostało wyróżnione w edycji projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem” w kategorii jakość powietrza.

Spośród 15 laureatów wśród miast wyróżnionych przez Ministra Klimatu i Środowiska w tej inicjatywie eksperci świadczą wsparcie w obrębie pięciu obszarów tematycznych: jakość powietrza, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna, zieleń miejska oraz retencja miejska.

Burmistrz Jasienia został zaproszony do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

W grudniu 2021 zostało podpisane porozumienie między Miastem Jasień a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

Efektem, w odniesieniu do wszystkich miast jest ponad 100 różnego rodzaju produktów – raportów, zestawów danych, algorytmów obliczeniowych itd. Głównym produktem projektu dla każdego z miast jest Mapa drogowa transformacji miasta w kierunku neutralności i odporności klimatycznej (MDT). Dokument ten wyznacza cele, wskazuje kierunki działań oraz proponuje wskaźniki, które mogą być pomocne przy monitorowaniu postępów ich realizacji. Stanowi zatem swego rodzaju plan działań na najbliższe lata.

W dniu 12 września 2023 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie z rąk dyrektora Pana Krystiana Szczepańskiego otrzymaliśmy podziękowanie za współpracę przy realizacji przedsięwzięcia pn. Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II.