BURMISTRZ JASIENIA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego – samochodu specjalnego – pożarniczego podnośnika koszowego marki STAR,
model samochód specjalny, nr rej. FZA 61H9 będący własność Gminy Jasień na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX-Lecia 20 – sala posiedzeń (I piętro).
Cena wywoławcza 16.000 zł brutto.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu technicznego pojazdu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 661 631 372.
więcej informacji na BIP Urzędu Miejskiego : Aktualne – Gmina Jasień (jasien.pl)

Zdjęcie samochodu strażackiego