Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców z Gminy Jasień obowiązujący w okresie od 01.09.2023 – 31.10.2023 r.
Z początkiem września harmonogram będzie dostarczany dla mieszkańców przez pracowników Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o. o. , Oddział w Szprotawie.

Ponadto harmonogram dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 110.