Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców z Gminy Jasień obowiązujący w okresie od 01.11.2023 – 31.12.2023 r.
Z początkiem listopada harmonogram będzie dostarczany dla mieszkańców przez pracowników Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o. o. , Oddział w Szprotawie.

Ponadto harmonogram dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 110.

Harmonogram 01.11-31.12.2023r. Trasa 1

Harmonogram 01.11-31.12.2023r. Trasa 2

Harmonogram 01.11-31.12.2023r. Trasa 3

Harmonogram 01.11-31.12.2023r. Trasa 4

Harmonogram 01.11-31.12.2023r. Trasa 5