W ramach kontynuacji spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku zostały przeprowadzone spotkania lokalne, otwarte:
– w dniu 27 lipca 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło dla wszystkich mieszkańców miejscowości Jasień, Budziechów, Mirkowice i Świbna;
– w dniu 28 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Guzowie odbyło dla wszystkich mieszkańców miejscowości Bieszków, Guzów, Roztoki, Wicina i Zabłocie;
– w dniu 29 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Lisiej Górze dla wszystkich mieszkańców miejscowości Bronice, Golin, Jasionna, Jabłoniec, Jaryszów, Jurzyn, Lipsk Żarski, Lisia Góra i Zieleniec.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Jasieniu – Bogdan Bakalarz, Radni Gminy Jasień, sołtysi, lokalni przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy.
Podczas spotkania poruszano kwestie uwarunkowań prawnych dotyczących strategii rozwoju oraz planowanych działań, inwestycji na terenie Gminy Jasień a także zagospodarowania przestrzennego każdej z miejscowości.