Gmina Jasień przystąpiła do rozliczenia grantu z programu Zdalna szkoła realizowanego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Gmina Jasień zakupiła 24 laptopy, które trafiły do uczniów i nauczycieli 2 placówek.
Całkowita kwota projektu wyniosła 59.094,88 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdyż program gwarantował 100% dofinansowania ze środków europejskich

logotyp projektu