W dniu 2 września 2021 r. odbył się odbiór końcowy Inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. Sienkiewicza, Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową i Leśną. Inwestorem zadania jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu. Wykonawcą inwestycji była firma KANWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach inwestycji wybudowano 1.559,12mb sieci kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień” związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Po odbiorze końcowym Inwestor tzn. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu musi zgłosić zakończenie inwestycji do Nadzoru Budowlanego w Żarach w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej. Po otrzymaniu pozwolenia poinformujemy mieszkańców ww. ulic w Jasieniu o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.