GMINA JASIEŃ:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 91
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]: 82
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 774 562,90 zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]: 50