GMINA JASIEŃ:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 98
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]: 89
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 968 493,57 zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]: 58