GMINA JASIEŃ:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] : 96
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]: 86
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy: 85 5487,35 zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]: 54