plakat warsztaty rewitalizacja

Warsztaty rewitalizacyjne Wicina, 7 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:

  • potrzeb społeczności lokalnej
  • deficytów obszaru;

Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Wicinie (07.11.2016)

Warsztaty rewitalizacyjne Jabłoniec, 8 listopada 2016 r.
Podczas rozmów z mieszkańcami odbywających się w trakcie warsztatu, wskazano na potrzeby społeczności lokalnej, a także deficyty, które istnieją w Jabłońcu. Mieszkańcy precyzyjnie wypowiadali się na temat projektów, które powinny zostać zrealizowane podczas procesu rewitalizacji. Podkreślali, iż odnowa ich miejscowości jest niezbędna do zwiększenia standardu życia. Uczestnicy warsztatu wskazywali, iż proces odnowy powinien być prowadzony przede wszystkim w obszarze społecznym oraz technicznym.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Jabłońcu (08.11.2016)

Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 15 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:

potrzeb społeczności lokalnej
deficytów obszaru;
uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.

Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna – warsztaty w MGOK w Jasieniu (15.11.2016r.)