7 maja br miało miejsce uroczyste otwarcie i jednocześnie zakończenie realizacji
zadania pn. Budowa placu zabawy przy ulicy Budowlanych w Jasieniu”.

Otwarcia dokonał Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.

Plac zabaw mieści się na terenie miejscowości Jasień, jest on ogólnodostępny dla wszystkich dzieci.
Na nowo wybudowanym placu zabaw pojawiło się 11 nowych urządzeń tj. . Zestaw zabawowy dla maluszków zawierający: podest, ruchomą kładkę, sznurkową wkładkę, zjeżdżalnie, 2 domki z daszkiem. Huśtawkę podwójną dla małych dzieci z 2 siedziskami kubełkowymi. Bujak podwójny- Koniki na sprężynie. Zestaw zabawowy w kształcie Statku Pirackiego zawierający: piaskownice z 8 siedziskami, maszt + pokład z tunelem do przechodzenia, zjeżdżalnia, podesty do wchodzenia (w formie ścianki wspinaczkowej, drabinki metalowej zwykłej oraz zaokrąglonej, liny do wciągania) .
Huśtawka wieloosobowa dla 6 dzieci. Huśtawka z siedziskiem tzw. bocianie gniazdo; Zestaw zabawowy w kształcie Twierdzy, Karuzela tarczowa z poręczą i siedziskami, na środku kierownica.
Huśtawka wagowa dla 2 dzieci. Karuzela krzesełkowa dla małych dzieci z 3 siedziskami. Huśtawka z 3 siedziskami na sprężynie. Dzieci które przybyły na tę uroczystość otrzymały cukierki . W otwarciu uczestniczyli min. Zbigniew Walczak Przewodniczący Rady Miejskiej, Katarzyna Łuczyńska – wiceburmistrz Jasienia, Ilona Szutko – kierownik przedszkola samorządowego oraz mieszkańcy Jasienia (ok 70 osób). Radości dzieci nie było końca. Gwar piski i uśmiechy? – bezcenne.!

Nowy plac zabaw powiększył ilość infrastruktury turystycznej miejscowości, goście, turyści z małymi pociechami, odwiedzający naszych mieszkańców także mogą korzystać z nowego, upiększonego miejsca spotkań

Plac zabaw został utworzony w ramach realizacji operacji pn. pn. Budowa placu zabawy przy ulicy Budowlanych w Jasieniu” mającej na celu 1. Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju obszaru LGD, Cele szczegółowe: 1.1 Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań aktywizujących grupy defaworyzowane oraz 1.3 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

fundusz europejski