W dniu 7 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu nastąpiło bardzo ważne wydarzenie, które wpisze się w karty historii gminy Jasień. Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Woźniak, zawarł umowę na realizację inwestycji pn. “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-lecia 20” z Wykonawcą inwestycji – Firmą „AMS-BUD” z Zielonej Góry reprezentowaną przez Pana Michała Sobierajskiego.
Inwestycja została podzielona na dwie części, które obejmują następujący zakres:

Część I – Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 w Jasieniu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przedszkola przy ulicy Ogrodowej 7 w Jasieniu.
Termomodernizacja budynku obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian na gruncie,
• docieplenie dachu,
• docieplenie podłogi na gruncie,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,
• wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,
• wymiana grzejników,
• wymianę instalacji c.o.
• montaż izolacji przewodów instalacji c.o.,
• montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,
• wymianę zbiorników buforowych systemy c.w.u. na nowe,
• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),
o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).
o wymianę rynien i rur spustowych,
• wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,
• zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby CO i CWU z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp,
• montaż automatycznego sterowania oświetleniem w korytarzach oraz toaletach.
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.950.000,00 ZŁ

Część II – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Jasieniu w przy ulicy XX-lecia 20
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Termomodernizacja budynku obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu wentylowanego,
• docieplenie podłogi na gruncie,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,
• wymiana źródła ciepła systemu c.o. i kocioł gazowy niskotemperaturowy,
• montaż przepływowych podgrzewaczy na potrzeby CWU.
• wymiana grzejników,
• montaż instalacji wraz z izolacją przewodów instalacji c.o.,
• montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,
• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),
o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).
o wymianę rynien i rur spustowych,
• wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,
• zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kWp,
• Modernizacja systemu wentylacji na wentylację mechaniczną w pomieszczeniu 4.10 PFU.
Okres realizacji przedsięwzięcia: 13 miesięcy.
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.590.000,00 ZŁ

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA: 5.540.000,00 ZŁ

Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Dzięki realizacji inwestycji nasze obiekty zyskają piękno i będą służyć przez długie lata kolejnym pokoleniom.

logotyp Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Galeria zdjęć: Termomodernizacja Wykonawca 1