Trwają prace nad termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Kolejne ściany Urzędu gotowe!
Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.