Umowa o dofinansowanie została już podpisana

W dniu 16 listopada 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-lecia 20″, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna “, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna “, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi 1.966.889,34 zł.

umowa na termomodernizację