Termomodernizacja Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Samorządowego “PLASTUŚ” w Jasieniu została zakończona
W dniu 21.10.2022 r. w Jasieniu nastąpił odbiór końcowy jednej ze strategicznych inwestycji gminnej pn. “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jasieniu: Przedszkola, przy ul. Ogrodowej 7 i Urzędu Miasta, przy ul. XX-lecia 20”, która wpisze się na stałe w karty historii gminy Jasień. Wykonawcą inwestycji była firma „AMS-BUD” Michał Sobierajski z Zielonej Góry
Inwestycja została podzielona na dwie części, które obejmowały następujący zakres:
Część I – Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej 7 w Jasieniu
Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przedszkola przy ulicy Ogrodowej 7 w Jasieniu.
Termomodernizacja budynku obejmowała:
• docieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian na gruncie,
• docieplenie dachu,
• docieplenie podłogi na gruncie,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,
• wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,
• wymiana grzejników,
• wymianę instalacji c.o.
• montaż izolacji przewodów instalacji c.o.,
• montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,
• wymianę zbiorników buforowych systemy c.w.u. na nowe,
• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),
o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).
o wymianę rynien i rur spustowych,
• wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,
• zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby CO i CWU z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp,
• montaż automatycznego sterowania oświetleniem w korytarzach oraz toaletach.
WARTOŚĆ ZADANIA: 2.950.000,00 ZŁ
Część II – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Jasieniu w przy ulicy XX-lecia 20
Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Termomodernizacja budynku obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu wentylowanego,
• docieplenie podłogi na gruncie,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,
• wymiana źródła ciepła systemu c.o. i kocioł gazowy niskotemperaturowy,
• montaż przepływowych podgrzewaczy na potrzeby CWU.
• wymiana grzejników,
• montaż instalacji wraz z izolacją przewodów instalacji c.o.,
• montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,
• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),
o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).
o wymianę rynien i rur spustowych,
• wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,
• zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kWp,
• Modernizacja systemu wentylacji na wentylację mechaniczną.
Okres realizacji przedsięwzięcia: 13 miesięcy.
WARTOŚĆ ZADANIA: 2.590.000,00 ZŁ
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADANIA: 5.540.000,00 ZŁ
Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi 1.966.889,34 zł.
Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT