Przedstawiamy postępy w pracach dotyczące termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Plastuś w Jasieniu:
Termomodernizacja budynku obejmuje:
– docieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian na gruncie,
– docieplenie dachu,
– docieplenie podłogi na gruncie,
– wymiana stolarki drzwiowej,
– wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,
– wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,
– wymiana grzejników,
– wymianę instalacji c.o.
– montaż izolacji przewodów instalacji c.o.,
– montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,
wymianę zbiorników buforowych systemy c.w.u. na nowe,,
– prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:
– demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),
– inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).
– wymianę rynien i rur spustowych,
– wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,
– zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby CO i CWU z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp,
– montaż automatycznego sterowania oświetleniem w korytarzach oraz toaletach.

WARTOŚĆ ZADANIA: 2.950.000,00 ZŁ
Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.