W ramach realizacji zadania pn. “Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Jasieniu przy ul. Okrzei 5-7, dz. nr 405” wyłoniono Wykonawcę na wykonanie prac budowlanych na budynku ośrodka zdrowia zgodnie z projektem budowlanym oraz zakup i montaż nowej windy przy ośrodku zdrowia. Zgodnie z pozwoleniem na budowę wyłoniono Inspektora Nadzoru. W dniu 14 września 2020 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Dnia 27.11.2020 r. odbył się protokolarny odbiór robót budowanych. Na budynku ośrodka zdrowia umieszczono na stałe w ogólnodostępnym, widocznym miejscu tablicę informacyjną, zawierającą napis „Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON przy udziale Samorządu Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze”. Wartość zadania wyniosła: 167.772,00 zł w tym wartość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 71.433,00 zł.

logotyp PFRON