W dniu 30.03.2023 r. w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące zasad udzielania dotacji z Programu „Czyste powietrze”. Omówiono zmiany w programie, które wdrożono w regulaminie udzielania dotacji z dniem 03.01.2023 r.

spotkanie informacyjne

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Program jest skierowany do osób fizycznych, które są:
– właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w poniedziałki w godzinach: 11:30– 16:30 oraz w piątki w godzinach : 9:00 – 14:00 w celu poznania oferty programu i bezpłatnej pomocy w złożeniu wniosku.
Więcej informacji na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl