Rozpoczynamy realizację zadania „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”

W dniu 11 maja 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.„Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”.
19 czerwca 2018 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał z Wykonawcą – TANDEM Sp. z o.o., umowę na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyków, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i cześć Okrzei .
Wykonawca rozpoczął prace budowlane od 2 lipca 2018 r.

Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

logotyp Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna – projekt finansowany z RPO Lubuskie -2020