Pierwszy częściowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji Jasień

W dniu 22 listopada 2018 r. odbył się pierwszy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przez wykonawcę TANDEM Sp z .o.o. do dnia 22.11.2018 r. wykonano:
1.280 mb kolektora DN200 (długości pomiędzy studniami mierzone w osiach studni)
– 44 szt. studni betonowych DN1000 na kolektorze DN200
– 41 szt. studni z tworzywa DN425 na kolektorze DN200
Przedstawione prace zostały wykonane prawidłowo, bez zastrzeżeń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

logotyp Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Galeria zdjęć: Sieć kanalizacyjna – kontynuacja projektu finansowanego z RPO Lubuskie -2020 Pierwszy odbiór częściowy.