Ruszyły prace nad termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Aktualnie trwają:
– wymiana stolarki okiennej
– prace przygotowawcze do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych budynku.
Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wdrażania działań związanych z termomodernizacją w Poddziałaniu 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

modernizacja budynku Urzędu Miejskiego