W dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jasieniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas trzecich i dzieci ze szkoły podstawowej z partnerskiej gminy Spretal. Bal odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Jasień projektu pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”. W ramach projektu odbyły się warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych oraz bal karnawałowy. Dzieci zabawiała grupa animacyjna, były tańce, skakańce, gry i zabawy. Dzieci mogły wykonać sobie zdjęcia w fotobudce, która była ogromną frajdą. Podczas balu dzieci odwiedził Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Burmistrz Gminy Spreetal oraz jasieńska maskotka – Lew Jaś. Na zakończenie balu dzieci otrzymały upominki. Po uśmiechach dzieci było można wywnioskować że są zadowolone zatem bal karnawałowy można uznać za udany. Nie ma przecież nic piękniejszego na świecie, niż uśmiech dziecka. Projekt pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Nazwa programu: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Dane Beneficjenta: Gmina Jasień, ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień, strona internetowa: www.jasien.com.pl
Dane partnera projektowego: Gmina Spreetal, Spremberger str. 25, 02979 Spreetal, www.spreetal.de
Cel projektu / Projektziel: Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji mieszkańców w rejonie transgranicznym/ Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Integration von Bewohnern im grenzüberschreitenden Raum
Rezultat projektu/ Resultate des projektes:

Warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych/Workshops zum Dekorieren von Karnevalsmasken
Bal karnawałowy dla dzieci/ Karnevalsball für Kinder

Okres realizacji projektu: 20.01.2020 – 20.03.2020
Wartość projektu: 3.828,99 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 85%

——————————————————————————————————————————————
Am 25. Februar 2020 fand in der Grundschule in Jasień ein Karnevalsball für Kinder satt. An der Veranstaltung nahmen die Drittklässler aus der Grundschule in Jasień und die Kinder aus der Partnergemeinde Spreetal teil. Der Ball wurde durch die Gemeinde Jasień im Rahmen des Projektes „Polnisch-deutscher Faschingsball für Grundschulkinder“ organisiert. Im Rahmen des Projektes fanden Workshops zum Dekorieren von Karnevalsmasken und ein Karnevalsball statt. Die Kinder wurden von den Animateuren unterhalten, es gab Tänze und verschiedene Spiele. Die Kinder konnten Fotos in einer Fotobude machen und das bereitete ihnen große Freude. Während des Karnevalsballs besuchte die Kinder der Bürgermeister von Jasień Andrzej Kamyszek, der Bürgermeister der Gemeinde Spreetal Manfred Heine und das Maskottchen der Stadt Jasień – der Löwe Jaś. Zum Abschluss der Veranstaltung bekamen alle Kinder ein kleines Geschenk. Die lächelnden Kindergesichter zeigten eindeutig, dass sie sehr zufrieden sind. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Kinderlächeln. Man kann also feststellen, dass der Faschingsball gelungen war.
Das Projekt „Polnisch-deutscher Faschingsball für Grundschulkinder“ ist aus den Mitteln des Europaeischen Fonds für regionale Entwicklung und aus staatlichen Mitteln im Rahmen des Kleinprojektefons Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 gefoerdet.

baner euroregion