Rozpoczęcie projektu przebudowy ulicy I Armii
Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy I Armii wraz z odwodnieniem m. Jasień gm. Jasień”. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w którym wyłoniono wykonawcę. Wykonawcą została firma Trans Oder – Plus Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk z Gubina. Zadaniem Firmy jest wykonanie odwodnienia drogi poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni, chodników, zjazdów, ukształtowanie terenów zielonych, oznakowanie elementami organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe). Wartość zadania wynosi 2 263 641,19 zł. Firma rozpoczęła już prace budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie grudnia 2019 r.
Za utrudnienia przepraszamy, dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o bezpieczną jazdę.

Galeria zdjęć: Przebudowa ulicy I Armii