Zgodnie z umową w dniu 6 sierpnia 2021 r. dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy dla Wykonawcy. Przedsiębiorstwo Drogowe “KONTRAKT” Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego rozpoczęło pierwsze roboty budowlane związane z Przebudową drogi gminnej nr oo1914F w m. Jabłoniec.

Galeria zdjęć: Realizacja inwestycji Przebudowa drogi Jabłoniec