W dniu 20.09.2017 r. Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora” złożony przez Gminę Jasień. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
– przeprowadzenie warsztatów “Profesjonalny Makijaż”;
– przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła;
– przygotowanie wystawy z przeprowadzonych warsztatów;
– przygotowanie balu dla Seniorów.
Grupą docelową projektu są osoby starsze – seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.
Celem projektu jest: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

polsko niemiecki tydzień seniora - plakat