PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
​ “WSPIERAJ SENIORA” ​ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Logotyp projektu Wspieraj Seniora

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
w pytaniach i odpowiedziach:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Gmina Jasień przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020,
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.