„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu”

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020