Głównym celem zadania pt. „Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień” jest niesienie pomocy osobom starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu, bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swoje domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. Strażacy ochotnicy dokonają zakupu podstawowych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej ( m.in. mąka, ryż, kasza, makaron, olej, cukier, puszki, mydło, papier toaletowy, itp.), a następnie dostarczą zakupione towary minimum 25 seniorom z terenu Gminy Jasień.
Wolontariusze trzykrotnie odwiedzą seniorów: pierwszy raz w kwietniu, drugi i trzeci raz w maju br.
Informację o seniorach najbardziej potrzebujących pomocy zostaną pozyskane po konsultacjach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

Zadanie jest finasowane ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego pod tytułem “działania wynikające z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.