Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na zadanie Pomoc Lubuskim Seniorom w gminie Jasień. Głównym celem zadania jest niesienie pomocy osobą starszym i w wieku emerytalnym, którzy w wyniku pandemii koronawirusa nie mogą wychodzić z domu, bądź pozostają w kwarantannie lub boją się opuszczać swojego domostwa aby nie narażać swojego zdrowia. W ramach zadania strażacy zakupili podstawowe artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Zakupy zaplanowano na trzy transzę po 25 osób.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu wspólnie z Burmistrzem Jasienia oraz Kierownikiem MGOPS w Jasieniu ustaliła pierwsze 25 osób najbardziej potrzebujących objętych wsparciem. Zwrócono się również do Sołtysów z gminy Jasień z prośbą o pomoc o wytypowanie mieszkańców gminy Jasień – terenów wiejskich, którzy powinni otrzymać wsparcie. W dniu 30 kwietnia 2020 r. strażacy rozpoczęli rozwozić dary dla osób potrzebujących.

Galeria zdjęć: Pomoc dla Seniorów