W celu bliższej współpracy gmin partnerskich chcemy pokazać chęć współpracy dzieci ze szkół podstawowych gminy Jasień i gminy Spreetal. Burmistrzowie i dyrektorzy szkół potwierdzili chęć udziału we wspólnym balu karnawałowym dla dzieci. W ramach projektu zaplanowano wspólne działanie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z dekorowania masek karnawałowych i wspólnej zabawie na balu karnawałowym. Działania zaplanowano w lutym 2020 r. Warsztaty i bal zaplanowano w tym samym dniu. Warsztaty będą polegać na dekorowaniu, malowaniu masek karnawałowych. Po warsztatach odbędzie się bal karnawałowy polegający na wspólnych zabawach, konkursach, animacjach tańcach oraz wynajem fotobudki. W zakres animacji dla dzieci wchodzić będą m.in. zabawy ruchowo muzyczne, tańce animacyjne, zabawy integracyjne, gry wieloformatowe, bańki, balonowe niespodzianki, zabawy z magią i iluzją.

Gmina Jasień w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymała informację o zakończeniu I. etapu oceny (ocena formalna oraz kwalifikowalności) dla wniosku projektowego „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”, który zakończył się pozytywnie i został on oficjalnie zarejestrowany w sekretariacie FMP w Jeleniej Górze.
Informacja o decyzji Komitetu Sterującego FMP o zatwierdzenia naszego wniosku z dnia 17.12.2019 została opublikowana na stronie https://www.euroregion-neisse.de/pl/fundusze-malych-projektow/program-polsko-saksonski/projekty-zatwierdzone/ następnego dnia roboczego po posiedzeniu KS.
W dniu 6 lutego 2020 r. Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn: „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”, zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska-Saksonoa 2014-2022.

Nazwa Programu: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Dane Beneficjenta: Gmina Jasień, ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień, strona internetowa: www.jasien.com.pl
Dane partnera projektowego: Gmina Spreetal, Spremberger str. 25, 02979 Spreetal, www.spreetal.de
Cel projektu / Projektziel: Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji mieszkańców w rejonie transgranicznym/ Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Integration von Bewohnern im grenzüberschreitenden Raum
Okres realizacji projektu: 20.01.2020 – 20.03.2020
Wartość projektu: 3.828,99 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 85%

———————————————————————————————–
Um enger mit Partnergemeinden zusammenarbeiten zu können, wollen wir die Kooperationsbereitschaft von Grundschulkindern Gemeinde Jasień und Gemeine Spreetal zeigen. Bürgermeister und Schulleiter bekräftigten ihre Bereitschaft, an einem gemeinsamen Karnevalsball für Kinder teilzunehmen. Im Rahmen des Projekts war eine gemeinsame Aktion geplant, um Workshops zur Dekoration von Karnevalsmasken zu organisieren und durchzuführen und und Spaß an einem Karnevalsball zu haben. Aktivitäten sind im Februar 2020 geplant. Workshops und Ball finden am selben Tag statt. In den Workshops werden Karnevalsmasken dekoriert und bemalt). Nach den Workshops gibt es einen Karnevalsball mit gemeinsamen Spielen, Wettbewerben, Tanzanimationen und Fotoautomat Vermietung. Der Animationsumfang für Kinder wird unter anderem einbezogen: Bewegungs- und Musikspiele, Animationstänze, Integrationsspiele, Multi-Format-Spiele, Blasen, Ballon-Überraschungen, Spiele mit Magie und Illusion.

 

baner euroregion