W dniu 15.02.2021 r. Prezes Zarządu Tomasz Pełka oraz Z-ca prezesa zarządu Maciej Witkowski Zakładu Komunalnego w Jasieniu podpisali trzy umowy na realizację zadań z Wykonawcami w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych pn. “UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JASIEŃ”.
Część I zadania dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach po byłym tartaku przy ul. Żarskiej w Jasieniu. Wykonawcą tej części zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Sanitarnych” GRAN-BUD” Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania wynosi 462.000,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Część II zadania dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaryszów. Wykonawcą tej części zadania będzie EKOFIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaryszów. Wartość zadania wynosi 146.370,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Część III zadania dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie. Wykonawcą tej części zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry. Zadanie polega na wykonaniu projektu oraz wybudowaniu sieci wodociągowej w m. Zabłocie. Wartość zadania wynosi 60.024,00 zł. Termin realizacji 30.04.2022r.
Wszystkie części zadania otrzymały dofinansowanie w ramach projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień” związanego z realizacją operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.