Kolejne środki finansowe zostały pozyskane przez naszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu. Jednostka otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Wartość dofinansowania wyniosła 20.000,00 zł w tym 15.000,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Mały Strażak” oraz 5.000,00 zł otrzymano ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2.
W ramach zakupionego sprzętu pozyskano m.in:
* ubrania specjalne;
* tłumice;
* sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu składają serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w formie dotacji.