Każdego roku z nadejściem okresu wegetacyjnego roślin planujemy nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew które zdobią m.in. donice, skwery, trawniki, latarnie.
Niestety, podobnie jak w poprzednich latach, zmagamy się z procederem ich kradzieży.
Przypominamy, że w mieście jest sporo kamer i szybko można ustalić personalia osób, które niszczą miejską zieleń . Przestrzegamy przed takim zachowaniem po raz kolejny… ze smutkiem przyznając, że to nie pierwszy akt wandalizmu na zieleni miejskiej.
Koszt zakupu sadzonek finansowany jest ze środków publicznych, zatem są one własnością wszystkich mieszkańców, a ich kradzież generuje dodatkowe koszty.
WSPÓLNE, NIE ZNACZY NICZYJE !
Kradzież roślin zasadzonych w naszym mieście nie najlepiej świadczy o naszym społeczeństwie.
Nie możemy bezczynnie przyglądać się temu, jak grupka nieodpowiedzialnych osób niszczy pracę innych. Proszę mieszkańców, aby reagowali na kradzieże i wandalizm. Widząc takie przypadki, powinni niezwłocznie dzwonić na policję – apeluje Burmistrz Andrzej Kamyszek.
O incydentach informują nas na bieżąco mieszkańcy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Zwracajmy uwagę na naganne przypadki niszczenia przestrzeni publicznej i naszego wspólnego dobra.
Mimo wszystko… nadal będziemy dbali o estetykę miasta i będziemy realizowali nasadzenia, by Jasień był piękny!

kwiaty i sadzonki