Od dnia 17 września do dnia 18 października 2018 r. uczniowie szkół z terenu Gminy Jasień przygotowywali prace konkursowe. Zadania podzielone były na kategorie: klasy I-III, IV-VI oraz VII-gimnazjum.

tabela info

Analiza ankiet umożliwiła określenie wiedzy mieszkańców o gospodarowaniu odpadami, o systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasień, poznanie problemów dotyczących segregacji u źródła, poznanie preferencji mieszkańców oraz umożliwi podjęcie dalszych działań edukacyjnych w celu usprawnienia i ulepszenia gospodarki odpadami na terenie Gminy
Z prac uczniów (plakatów) sporządzona została wystawa w Urzędzie Miejskim w Jasieniu oraz w Bibliotece Publicznej w Jasieniu . Wystawy umożliwiają zobaczenie ciekawych prac uczniów oraz mają formę edukacyjną.
Wybrane prace o ilości produkowanych odpadów wraz z wyciągniętymi wnioskami zostaną udostępnione dla mieszkańców na stronie internetowej w celu uświadomienia mieszkańcom ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych. Mapa dzikich wysypisk zostanie wykorzystana w celu ich uprzątnięcia. Gry ekologiczne zostaną przekazane do użytku dla dzieci przebywających w świetlicy oraz w bibliotece.
W nagrodę za konkurs wiedzy 3 osoby z każdej klasy, które najlepiej napisały test otrzymały nagrody rzeczowe (klasy I-III, miejsce I – plecak, miejsce II – butelka filtrująca, miejsce III – zestaw karteczek; klasy IV-VI, miejsce I – pasotorba, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – kubek/słoik; klasy VII-G, miejsce I – drewniany pendrive, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – eco ołówki), dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy eko-notes. Nagrody rzeczowe zostały także przyznane dla klas, które najlepiej wykonały poszczególne zadania (zestaw: piłka, frisbee i zestaw do badmintona). Klasy, które otrzymały największą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji w nagrodę pojechały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz na geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina”.

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół – nagrody

 

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół – wystawy

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół – wręczenie nagród