W dniu 28 września 2018 r. odbył się happening pod hasłem „Czysty Świat Wokół Nas”. Uczniowie (klasy I – VI, ok 300 osób) z transparentami i ulotkami przeszli ulicami miasta w celu zwrócenia uwagi przechodniów i mieszkańców na utrzymywanie czystości w swoim otoczeniu. Uczniowie rozdali ulotki na temat gospodarki odpadami oraz wykrzykiwali hasła z przygotowanych wcześniej transparentów.
Dla upamiętnienia całej akcji w dniu 19 października 2018 r. harcerze, dzieci oraz osoby dorosłe (ok 50 osób) zasadzili 8 drzew (tj. 5 sztuk lipy drobnolistnej oraz 3 sztuki dębu czerwonego). Akcja sadzenia drzew służy ochronie środowiska, podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska a także inspiruje wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych i ukazuje konsekwencje działalności człowieka dla środowiska naturalnego. Własnoręczne posadzenie drzewa powoduje utożsamianie się z miejscem i zachęca do dbania o jego otoczenie.

Galeria zdjęć: Happening

 

Galeria zdjęć: Sadzenie drzew