WFOŚiGW

Gmina Jasień uzyskała dofinansowanie z programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na zadanie pn. „Myślę EKOlogicznie”. Dzięki dofinansowaniu w dniach od 01 września do 25 października 2018 r. przeprowadzono kampanię edukacyjna pod hasłem „Myślę EKOlogicznie”. Głównym celem przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, właściwego ich frakcjonowania i powtórnego wykorzystania.