W dniu 30 maja 2019 r. odbył się końcowy odbiór prac budowlanych związanych z realizacja projektu pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ul. I Armii, Agrestową, część Leśnej, Tokarską, Geodetów, Kościelną, Energetyczną, Zielną, Kościuszki, część Sowiej, Powstańców Warszawskich, Waryńskiego, Polną, Parkową, Ogrodową i część Okrzei”

Prace budowlane prowadzone były w terminie od 02 lipca 2018 r. do 30.04.2019 r. Wykonawcą zadania była firm a: TANDEM Sp. z o.o. z Żagania. Od początku inwestycji Beneficjent projektu – Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu osiągnął zaplanowany wskaźnik tj. wybudowanie 5052,52 mb sieci kanalizacyjnej. Istniejąca tablica informacyjna po zakończonej inwestycji została przekształcona w tablice pamiątkową.

Inwestycja realizowana jest przez Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

logotyp Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).